Welkom

Welkom op de tijdelijke website van IKC De Lente. Per ingang van 21 maart 2018 heeft basisschool De Tonne haar naam veranderd naar IKC De Lente.
Wij werken hard aan een heel vernieuwde pagina. 
Onze naam is nieuw maar de informatie van onze bestaande webpagina is nog goed bruikbaar. De komende periode zal, waar nodig, de informatie aangepast worden. Tot het zover is deze nog gewoon van toepassing. U kunt op deze pagina dus gerust rondkijken en alvast een inkijkje krijgen in ons Integraal Kindcentrum. 
Mocht u geinteresseerd zijn in ons IKC of een keer een kijkje willen komen nemen dan bent u van harte welkom!

Vriendelijke groet, 

Adrienne van Beinum
Directeur IKC De Lente
  
 


De Tonne wordt
IKC De Lente

In de lente staat alles in het teken van bloei, groei en ontwikkeling. Het is in een woord met een vrolijke speelse lading. Het roept ook de associatie met de natuur op. Als ergens de ruimte voor groei is dan is dat wel in de lente! De kinderen bij ons, op IKC De Lente, staan nog aan het begin, zijn in de lente van hun leven.

Ruimte om te groeien

Waar je bij een kindcentra al snel denkt aan groot en massaal bewijst IKC De Lente het tegendeel. Hier kennen wij elkaar. Speelt een kleuter met een leerling van groep 8, kent de juf van groep 6 de kinderen uit de kinderopvang. Ons kent on(s)derwijs en daar zijn wij trots op. Want doordat we iedereen zien, valt niemand tussen wal en schip.
Wij geven kinderen de ruimte. Letterlijk, want ons kindcentrum staan middenin het groen. Ook figuurlijk: hier kunnen kinderen zichzelf en hun talenten volop ontwikkelen. Bovendien geloven wij dat talenten zich niet beperken tot taal of rekenen. We dagen kinderen uit om lekker creatief te zijn. Om muziek te maken of te knutselen. Om buiten de lijntjes te kleuren.
Op IKC De lente kunnen kinderen op een veilige, vertrouwde plek opgroeien. Groot worden in kleine omgeving: daar zijn wij groots in.

 

Kalender

  • 24 juni 2018 juf Patricia jarig
  • 25 juni 2018 Studiedag leerlingen lesvrij
  • 27 juni 2018 OR en MR vergadering
  • 29 juni 2018 Nieuwsbrief 19

naar de volledige kalender...

Contact

IKC De Lente
 

IKC De Lente
Langerak 42
2157 PG Abbenes
Telefoon: 0252-544359

E-mail: info@detonne.nl