Beleidszaken en protocollen

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over zaken waar wij als school beleid over hebben afgesproken.
Het zijn zaken, waarbij wij denken, dat het voor u ouders fijn is om de mogelijkheid te hebben e.e.a. eens (terug) te lezen.
De lijst zou veel te groot worden en daardoor onoverzichtelijk als we alle zaken waar beleid voor gemaakt is op deze pagina zouden verzamelen. Daarom verwijzen wij u tevens naar de schoolgids en jaargids, waar u veel informatie over ons schoolbeleid vindt.


1. Protocol pestgedrag
Protocol_pestgedrag.pdf

2. Veiligheidsbeleid
Beleid sociale veiligheid Meer Primair
Beleid sociale veiligheid De Tonne

3. Zorg 
Onderwijsprofiel basisschool De Tonne 2015
Zorgverbredingsdocument 2017-2019 De Tonne

4. Protocol medicijnverstrekking, medicijngebruik en medisch handelen
Protocol-Medicijn-verstrekken-en-medisch-handelen-op-scholen-Meer-Primair

5. Beleid toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
Protocol toelating, schorsing en verwijdering Meer Primair

6. Klachtenregeling Primair onderwijs
Klachtenregeling Meer Primair

7. Beleid omgang met sociale media
Protocol social media Meer Primair

8. Leerlingenstatuut
Leerlingstatuut_Meer_Primair

9. Kinderziektes, wat te doen?
Protocol GGD

10. Hoofdluis, wat te doen?
Protocol Hoofdluis 
Stappenplan van de school