Het team van basisschool De Tonne

Van links naar rechts:
Onder:
Adrienne van Beinum - Directeur
John van der Hoeven - Leerkracht groep 7/8
Anne van Wouwen - LIO groep 8, 2016-2017, begeleiding plusgroep
Wendy Guldemeester - Groep 1/2 en 3/4

Boven:
Laura van Dijk - Pedagogisch medewerker kinderopvang 
Marian van Zelst - Leerkracht groep 3/4
Patricia Kroon - Leerkracht groep 5/6
Martijn Mastenbroek - Vakleerkracht gym
Liesbeth Kroon - Onderwijsassistent

Niet op de foto:
Marijke van Agteren - Intern begeleider
Dominique Kostelijk - Pedagogisch medewerker kinderopvang
Irma Stoltenborg - Administratief medewerker