Vrijwillige ouderbijdrage


De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €25 per leerling voor een volledig schooljaar.
U wordt verzocht bij betaling van de vrijwillige ouderbijdrage deze over te maken op rekening   NL61INGB0003472298 t.n.v. Oudervereniging Basisschool de Tonne  o.v.v. naam kind en groep.

De volledige brief omtrent de vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018 en over de schoolreisbijdrage is hier te vinden.