Vakanties 2017-2018

Herfstvakantie                             21-10-2017 t/m 29-10-2017
Kerstvakantie                             23-12-2016 t/m 07-01-2018
Voorjaarsvakantie  24-02-2017 t/m 04-03-2018
Goede vrijdag en Pasen                         30-03-2018 t/m 02-04-2017
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart)  27-04-2018 t/m 13-05-2018
Pinksteren                  21-05-2018
Zomervakantie                         20-07-2018 t/m 02-09-2018
 

Extra vrije dagen voor de leerlingen (4-daagse schoolweken):

Donderdag 5 oktober 2017          Studiedag voor de leerkrachten, van stichting Meer Primair
Vrijdag 20 juli 2018                        Teamdag De Tonne
Er volgen nog drie studiedagen. Zodra de data bekend zijn zullen wij deze hier vermelden. Data worden vastgesteld met de aanbieders van de scholing. 

 

Extra vrij, verlof

Geregeld wordt voor kinderen een extra vrije dag of vakantie gevraagd.
Voor leerplichtige kinderen (vanaf 5 jaar) mag slechts vrij worden gegeven in bijzondere gevallen (gewichtige omstandigheden).
Gewichtige omstandigheden zijn: Voor al deze omstandigheden zijn door de leerplicht een maximaal aantal te verlenen vrije dagen vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind geen week vrij krijgt voor het vieren van een jubileum.
 

Vrij voor vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:  

Vrij aanvragen

Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Deze beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.
De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt contact opgenomen met de ouders en wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer.
Te laat komen wordt ook gerekend onder ongeoorloofd schoolverzuim. Indien een kind vaker dan 16 keer te laat is gekomen wordt daarvan een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
Alle regels zijn na te lezen op www.leerplicht.net