Overgang tussen basisscholen

 Alle schoolbesturen binnen de Haarlemmermeer hebben in het schooljaar 2015-2016 afspraken gemaakt over de tussentijdse aanname van leerlingen. 

Het betreft hier afspraken die gelden bij een tussentijdse overplaatsing van basisschool naar basisschool.

Alle scholen beschikken over het document waarin de afspraken over tussentijdse overplaatsing zijn gemaakt.
Het document is te downloaden via deze link.
 
Afspraken hebben betrekking op:
- tussentijds wisselen van basisschool
- bijzondere situaties – bijvoorbeeld bij sluiting of samenvoeging van een school
- situaties waarbij er onrust is in een school
 
Indien er sprake is van tussentijdse overplaatsing vanwege verhuizen, gelden deze afspraken niet. Wel is men gehouden aan het elkaar goed informeren over relevante informatie voor een goede overstap van de ene school aar de andere.
 
Voor leerlingen die tussentijds overstappen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gelden andere afspraken. Deze zijn op te vragen bij de directeur van de school.