Via deze pagina is de laatste versie van het projectplan 'Op weg naar een integrale kindvoorziening in Abbenes' te downloaden. Heeft u naar aanleiding van dit plan vragen dan kunt u deze mailen naar info@detonne.nl 

Hartelijk dank voor uw interesse!