Via deze link vindt u de samenvatting van het tevredenheidsonderzoek dat in schooljaar 2017-2018 is afgenomen onder de ouders, leerlingen en het team.