De oudervereniging

U bent als ouder bij inschrijving van uw kind(eren) automatisch lid van onze oudervereniging. De oudervereniging verzorgt en betaalt, i.s.m. het IKC, een groot aantal activiteiten gedurende het schooljaar. De oudervereniging wordt bestuurd door de ouderraad. Deze raad vergadert zo'n zes keer per schooljaar. Tijdens de vergaderingen worden o.a. de aankomende activiteiten besproken, de begroting vastgesteld en vinden er evaluaties plaats. 
De ouderraad bestaat op dit moment uit vijf personen. Er is ruimte voor meer leden!

        

Naam Functie Ouder van:  
Marielle van Gent Voorzitter Tessa uit groep 6  
Monique van der Veer Penningmeester Robin uit groep 7 en Lieke uit groep 5  
Richelle van Hees Secretaris Rosalie uit groep 6 en Jari uit groep 4  
Marina van der Horst Algemeen lid Nicolas uit groep 7 en Annabelle uit groep 5  
Melissa Backer Algemeen lid Sam uit groep 2, Tom uit groep 1  

Wilt u plaatsnemen in ons ouderraad? U bent bent van harte welkom, ook als u eens een keer een vergadering bij wilt wonen. 

De volgende bestuursvergadering zijn dit schooljaar op:

Schooljaar 2017 - 2018

Woensdag 13 september 2017
Woensdag 11 oktober 2017
Woensdag 15 november 2017
Woensdag 17 januari 2018
Woensdag 11 april 2018
Woensdag 27 juni 2018


Tijdstip aanvang: 19.30 uur
Lokatie: IKC De Tonne