Op deze pagina vindt u alle documenten die gerelateerd zijn aan de schoolactiviteiten. De schoolactiviteiten worden grotendeels bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 

Activiteiten schooljaar 2017-2018

Activiteitenboekje schooljaar 2017-2018

Brief ouderbijdrage schooljaar 2017-2018

Begroting financien activiteiten 2017-2018

 

Verslagen schooljaar 2016-2017

Financieel verslag oudervereniging (verschijnt na eerste vergadering 17-18)

Inhoudelijk verslag oudervereniging (verschijnt na eerste vergadering 17-18)


Verslagen schooljaar 2015-2016

Financieel verslag oudervereniging

Inhoudelijk verslag oudervereniging